Visit the nice Colette Museum in Saint-sauveur-en-Puisaye

The Colette Museum, founded on the initiative of her daughter Colette de Jouvenel and opened in 1995, is a recognised French museum. Sidonie Gabrielle Colette, the famous writer, was born in Saint-Sauveur-en-Puisaye in 1873.
The museum dedicated to her in the heart of her native village is housed in the castle that was rebuilt in the 17th century. Although she never stayed there, Colette wrote about it in Claudine à l’école: “Montigny […] is a staircase beneath a great castle, rebuilt under Louis XV and already more dilapidated than the Saracen tower, which is thick and low, overgrown with ivy, and crumbling at the top a little more each day.

Museum Colette


The so-called Saracen tower is a donjon with a rare egg-shaped plan, dating from the 11th and 12th centuries. In this bed of greenery and history lies the Museum, “a museum for the senses as much as for the mind” as the museographer, Hélène Mugot, puts it. A living museum where Colette’s voice and gaze accompany the visitor to an imaginary library where chance leads to the discovery of the writer and her works.
And before you go into the village, be sure to stop off at the Pause Gourmande, the Colette Museum shop and tea room, located in the former kitchens of the château. This place invites you to read, to have an intimate moment with Colette, a gastronomic and literary break.

Book your stay today and enjoy the many gems this area offers to the visitor. See if we have a room available at our website. You may also call us for more info.

Bezoek het mooie Colette Museum in Saint-sauveur-en-Puisaye

Het Colette Museum, opgericht op initiatief van haar dochter Colette de Jouvenel en geopend in 1995, is een erkend Frans museum. Sidonie Gabrielle Colette, de beroemde schrijfster, werd in 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye geboren.
Het aan haar gewijde museum in het hart van haar geboortedorp is ondergebracht in het kasteel dat in de 17e eeuw werd herbouwd. Hoewel ze er nooit verbleef, schreef Colette erover in Claudine à l’école: “Montigny […] is een trap onder een groot kasteel, herbouwd onder Lodewijk XV en al meer vervallen dan de Saraceense toren, die dik en laag is, overwoekerd door klimop, en bovenin elke dag een beetje meer afbrokkelt.

De zogeheten Saraceense toren is een donjon met een zeldzame eivormige plattegrond, daterend uit de 11e en 12e eeuw. In deze bedding van groen en geschiedenis ligt het Museum, “een museum voor de zintuigen zowel als voor de geest” zoals de museografe, Hélène Mugot, het verwoordt. Een levend museum waar de stem en de blik van Colette de bezoeker begeleiden naar een denkbeeldige bibliotheek waar het toeval leidt tot de ontdekking van de schrijfster en haar werken.
En voordat u het dorp in gaat, moet u zeker even stoppen bij de Pause Gourmande, de winkel en theesalon van het Colette Museum, gevestigd in de voormalige keukens van het kasteel. Deze plek nodigt uit tot lezen, tot een intiem moment met Colette, een gastronomische en literaire pauze.

Boek vandaag nog uw verblijf en geniet van de vele pareltjes die dit gebied de bezoeker te bieden heeft. Kijk of we een kamer beschikbaar hebben op onze website. U kunt ons ook bellen voor meer informatie.